Executive members

Executive members

Honorary members Isao Ebisawa, Akira Ishii, Hideyo Itakura,
Keizo Matsumoto, Yoshiyuki Nagai,
Toshio Nakabayashi, Hiroshi Ohtomo,
Fujiro Sendo, Yuichi Shiokawa,
Mamoru Suzuki, Isao Tada, Yoshifumi Takeda
Distinguished members Fumie Aosai, Kohei Hara, Hideo Hasegawa,
Eitaro Hori, Youichi Ito, Yoshiharu Kawamura,
Mikio Kimura, Somei Kojima,
Yoshihiro Makino, Takeo Matsumura,
Tsutomu Mizota, Keizo Nagase,
Hiroshi Naruto,Kazuko Nishimura,
Sigeo Nonaka, Kazuo Ono, Ryutaro Otsuka,
Atsuo Sato, Fujiro Sendo, Hiroshi Suzuki,
Mamoru Suzuki, Nobuhiro Takada,
Hiroyuki Takaoka, Tsutomu Takegami,
Taiichiro Takemoto, hiroshi Tanaka,
Yoshito Wada, Naomi Wakasugi,
Keizo Yamaguchi, Yoshihiro Yamamura,
Yukio Yoshida
Special members Han-Jong Rim,Kiyoshi Kurokawa,
Hiroki Nakatani, Pratap Singhasivanon,
Yaowalark Sukthana, Jitra Waikagul
President Shigeyuki Kano
Vice Presidents Ikuo Igarashi, Kazunori Ohishi
Board members Atsuo Hamada, Shinjiro Hamano,
Masahiro Hashizume, Kenji Hirayama,
Kazuyo Ichimori, Ikuo Igarashi,
Masamine Jimba, Akira Kaneko,
Fumie Kobayashi, Kazuhiko Moji,
Kouichi Morita Kenji Ohnishi,
Nobuo Ohta, Kazunori Oishi,
General director Kenji Hirayama
Accounting director Shinjiro Hamano
Editorial director Masahiro Hashizume
Auditors Osamu Kaneko, Shinichiro Kawazu
The Japanese Association of Medical Sciences (Councilor)
Shigeyuki Kano

(Liaison Commissioners)
Kenji Hirayama

(Terminology Committee)
Atsuo Hamada,
Fumie Kobayashi
International committee chairman (Chairman) Masamine Jimba, Jun Kobayashi
Tropical Medicine and Health editorial board (Editor in Chief)
Masahiro Hashizume

(Editorial Advisers)
Peter Piot, Mark Wilson

(Editors)
Koya Ariyoshi, Jun Cao, Ian Andrew Cockburn,
Sharon Cox, Pedro Cravo, Pedro Ferreira,
Atsuo Hamada, Roger Hewson,
Kenji Hirayama, Akira Kaneko,
Shigeyuki Kano, Naoto Keicho, Kiyoshi Kita,
Tracey Lamb, Juntra Karbwang Laothavorn,
Jianbing Mu, Toshimasa Nishiyama,
Kenji Ohnishi, Nobuo Ohta, Hitoshi Oshitani,
Chris Parry, Sittiporn Pattaradilokrat,
Mark Wilson, Richard Yanagihara

(Managing Editors)
Kamruddin Ahmed, Richard Culleton,
Yohei Kurosaki, Nguyen Tien Huy,
Toshihiko Sunahara, Lay Myint Yoshida
Councilors Takashi Agatsuma, Kamruddin Ahamed,
Hiroyuki Amano, Yoshiki Aoki,
Koya Ariyoshi, Yuichi Chigusa,
Hiroyoshi Endo, Yuki Eshita, Gen Gakunan,
Weon Gyu Kho, Atsuo Hamada,
Shinjiro Hamano, Kosuke Haruki,
Futoshi Hasebe, Yoshihisa Hashiguchi,
Masahiro Hashizume, Fumiko Hirabayashi,
Kenji Hirayama, Toshihiro Horii,
Masahiro Horio, Kazuyo Ichimori,
Yoshio Ichinose, Ikuo Igarashi,
Noboru Inoue, Nobukatsu Ishikawa, Akira Ito,
Makoto Ito, Masaaki Iwanaga, Satoshi Iwata,
Masamine Jimba, Mitsuo Kaku,
Kaname Kanai, Akira Kaneko, Osamu Kaneko,
Satoshi Kaneko, Shigeyuki Kano,
Hirotaka Kanuka, Ken Katakura,
Hirotomo Kato, Satoru Kawai,
Fumihiko Kawamoto, Shinichiro Kawazu,
Mihoko Kikuchi, Hye-sook Kim, Eisaku Kimura,
Kiyoshi Kita, Jun Kobayashi, Fumie Kobayashi,
Eiji Konishi, Masataka Korenaga,
Ichiro Kurane, Yoshimasa Maeno,
Jun Maki, Kiyoshi Makiya,
Yoshitsugu Matsumoto, Hiroyuki Matsuoka,
Tatsuyuki Mimori, Noboru Minagawa,
Toshihiro Mita, Kazuko Miyamoto,
Yasutaka Mizuno, Kazuhiko Moji,
Akio Mori, Koichi Morita, Yasuo Nakajima,
Satoshi Nakamura, Yasuhide Nakamura,
Yuko Nakao, Masao Nakatomi,
Minato Nakazawa, Takeshi Nara,
Mitsuaki Nishibuchi, Toshimasa Nishiyama,
Shinjiro Nozaki, Tsutomu Oda, Kenji Ogino,
Kazunori Ohishi, Kazuyo Ohishi,
Kenji Ohnishi, Mayumi Ohnishi,
Nobuo Ohta, Junko Okumura, Kishio Ono,
Hitoshi Oshitani, Yasuyuki Rakue,
Atsuko Saito, Mariko Saito,
Kyoko Sawabe, Kazuhiro Shichinohe,
Akihiko Suganuma, Hiroshi Suzuki,
Hiroshi Tachibana, Masahiro Takagi,
Hideo Takei, Yayoi Takei, Tsutomu Takeuchi,
Pilarita Tongol-Rivera, Yoshifumi Tuboi,
Akihiko Uchida, Haruki Uemura,
Hiroshi Uezato, Shoji Uga, Yukiko Wagatsuma,
Hisami Watanabe, Hiroshi Watanabe,
Yusuke Wataya, Toshihiko Yamada,
Taro Yamamoto, Tetsu Yamashiro,
Jiro Yasuda, Naoaki Yokoyama,
Laymyint Yoshida, Shigeto Yoshida,
Masahide Yoshikawa, Takesumi Yoshimura
やじるし Top